جلسه هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن با مشارکت کنندگان پروژه مینو

جلسه در روز جمعه 97/02/21 در محل پروژه برگزار گردید.در ابتدا اعضا پروژه از قسمت های مختلف بازدید نمودند .سپس هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مسئول امور مالی تعاونی مسکن و هیئت امنا پروژه در خصوص پیشرفت کار ، مراحل باقیمانده ، مسایل مالی ، نحوه پرداخت اقساط مشارکت توسط اعضا و زمانبندی اتمام پروژه توضیحات لازم را ارایه نمودند و به پرسش های مختلف اعضا پاسخ دادند.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها