جدید ترین اخبار

جدیدترین اطلاعیه ها و آئین نامه ها

اطلاعیه شماره 8 پروژه بهارستان
اطلاعیه شماره 8 پروژه بهارستان

باطلاع سهامداران عزیز زمین بهارستان می رساند که

متن کامل
اطلاعیه تعیین وضعیت پروژه بهارستان
اطلاعیه تعیین وضعیت پروژه بهارستان

باطلاع سهامداران زمین تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان واقع در ورودی شهر بهارستان می رساند

متن کامل
عضویت در کانال تلگرام تعاونی مسکن
عضویت در کانال تلگرام تعاونی مسکن

جهت عضویت در کانال تلگرام تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان

متن کامل
برگزاری جلسات توجیهی پروژه بهارستان
برگزاری جلسات توجیهی پروژه بهارستان

جلسات توجیهی پروزه بهارستان در شهرستان ها و ادارات تابعه از 27 اردیبهشت ماه 95 لغایت 16 خرداد ماه 95 برگزار خواهد شد

متن کامل