جدید ترین اخبار

جدیدترین اطلاعیه ها و آئین نامه ها

اطلاعیه دوم پروژه مسکونی نگار
اطلاعیه دوم پروژه مسکونی نگار

ثبت نام از متقاضیان واحد های مجتمع نگار

متن کامل
آگهی دعوت
آگهی دعوت

مجمع عمومی مجتمع مسکونی الماس

متن کامل
اطلاعیه پروژه مسکونی نگار
اطلاعیه پروژه مسکونی نگار

شرایط واگذاری 35 واحد از پروژه مسکونی نگار

متن کامل
واگذاری یک واحد آپارتمانی در مجتمع مسکونی الماس
واگذاری یک واحد آپارتمانی در مجتمع مسکونی الماس

واگذاری یک واحد مسکونی در مجتمع مسکونی الماس با شرایط ویژه

متن کامل