مدارک تحصیلی:کارشناسی مهندسی عمران (  راه وساختمان)  و کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری:

1-همکاری در شروع بکارجهاد سازندگی استان اصفهان در کمیته عمران

2-مسئول جهاد سازندگی شهرستان زاهدان

3-مسئول آمار گیری روستائی استان سیستان وبلوچستان

4-معاون عمرانی جهادسازندگی  استان سیستان وبلوچستان

5-مدیر اجرائی معاونت امورآب جهاد سازندگی استان اصفهان

6-مسئول جهاد سازندگی شهرستان فریدن

7-مسئول جهاد سازندگی شهرستان اصفهان

8-شهردار چابهار

9-معاون اداری مالی سازمان  جهاد سازندگی استان سیستان وبلوچستان    

10- مدیر عامل (شرکت صفه سابق) سازمان عمران شهرداری اصفهان مجری طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان

11- معاون فنی سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان

12- شهردار منطقه 2 اصفهان

13- مدیر بودجه وتشکیلات شهرداری اصفهان

14- مشاور شهردار اصفهان ومدیر برنامه ریزی وپژوهش وبودجه شهرداری اصفهان

15- دبیر ومسئول کمیته برنامه ریزی وپژوهش کلان شهر های کشور

16- مدرس موضوع برنامه ریزی وبودجه برای شهرداری های مختلف کشور

17- ارائه سمینارهای مختلف در موضوع های برنامه ریزی ، بودجه وپژوهش در سطح کشور

18-   مشاور بسیاری از شهرداری ها ، شوراهای اسلامی ، سازمان ها وشرکت ها  در استان های مختلف کشور

19- مدیر عامل شرکت ستایش آفرینان

20- مدیربخش برنامه ریزی مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان

21- عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان حدود

22- تهیّه کننده برنامه استراتژیک و برنامه های پنجساله (برنامه های راهبردی- عملیاتی) بیش از 30 شهرداری وسازمان مختلف در کشور

23- مدیر پروژه احداث راه آهن ساوا به حجاما( پروژه راه آهن سریع السیر جنوب به مرکز عراق- بغداد) در کشور عراق

نام: مصطفی ورد

سمت: مدیر عامل

حوزه تعاونی : کارکنان

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها