آقای سیروس فرهمند(عضو هیئت مدیره)

نام: سیروس فرهمند

سمت: عضو هیئت مدیره

حوزه تعاونی : هیئت مدیره

تحصیلات عالی: لیسانس ماشینهای کشاورزی

محل تحصیل : دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه-تهران

-سابقه اجرایی در سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان : 18 سال

 • سوابق شغلی و اجرایی :
   مسئول مراکز خدمات روستایی : 9 سال و 8 ماه
   رئیس اداره فنی و تکنولوژی و مکانیزاسیون : 31 سال
   رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی : 5 سال و 1 ماه
   مدیر صنایع کشاورزی و سرپرست اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی : 8 سال و 1 ماه
 •  سوابق علمی ، پژوهشی :
   فعالیت در طرحهای تحقیقاتی (همکار و سایر مجریان) : 33 طرح
   ارائه مقاله در زمینه مکانیزاسیون کشاوری : 1 مقاله
   تجربه مستند شده : 33 مورد
   تدوین دستورالعمل (شاخص های مکانیزاسیون و اندازه گیری ضایعات کمباین ): 1 مورد
  - عضویت در کارگروه ، کارگروه و نظایر آن : 38 مورد
  - عضویت در هیئت مدیره تعاونیهای مسکن ، چند منظوره و اعتبار

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها