جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن و هیئت امنا پروژه مینو(شهید کشوری)

جلسه هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن با هیئت امنا پروژه شهید کشوری (مینو) در روز سه شنبه مورخ 97/02/18 در محل پروژه برگزار گردید و مسایل مختلف این پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلسه ای با حضور کلیه مشارکت کنندگان این پروژه در روز جمعه مورخ 97/02/21 در محل پروژه برگزار گردد تا مشارکت کنندگان ضمن بازدید از محل در جریان مسایل مختلف پروژه قرار گیرند.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها