جلسه هم اندیشی با نمایندگان سهامداران مجتمع خواجو

در تاریخ 1396/05/18 جلسه ای با حضور نمایندگان سهامداران مجتمع خواجو به منظور هم اندیشی در ارتباط با مسایل جاری پروژه مزبور در دفتر تعاونی مسکن جهاد کشاورزی برگزار گردید.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها