[جلسه با سهامداران مجتمع تجاری و اداری صدر خواجو

به یاری خداوند پس از پیگیری های مداوم در زمینه فروش و تهاتر دفاتر و مغازه های تجاری این مجتمع با هدف تبدیل سهام اعضا محترم این مجموعه به وجه نقد توانستیم در مرداد ماه سال 1396 دو مورد زمین مسکونی در خیابان های بازارچه و باغ مشهد با موقعیت مکانی بسیار مناسب و ارزش افزوده زیاد نسبت به آن منطقه به صورت تهاتر با در صدی از مغازه های تجاری این مجتمع به توافق برسیم مبنی بر اینکه اعضا با ثبت نام در این پروژه ها بتوانند سهام خود را بعنوان آورده مالی به ثبت برسانند و با مطرح کردن این موضوع با اعضا در جلسه روز پنج شنبه مورخ 96/05/12 در سالن اجتماعات الزهرا  که از کلیه اعضا دعوت بعمل آمده بود با استقبال اکثریت اعضا اقدام به ثبت نام نمودیم.امید است با تکمیل این مجموعه بتوانیم خدمتی دیگر به اعضا محترم داشته باشیم.قابل ذکر است پیگیری های مرتبط با گرفتن پایانکار و در ادامه آن صدور سند همچنان در اولویت امر قرار دارد.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها