پایانکار مجتمع های آفتاب

قابل توجه مالکین مجتمع های آفتاب

به یاری خداوند متعال پس از 8 ماه تلاش بی وقفه و با توجه به مشکلات آفتاب 1و2و3 از لحاظ ایستایی ،آتش نشانی ونظارت های مربوط به این پروژه ، پس از رفع تمام مشکلات وگرفتن تاییدیه آتشنشانی و ایستایی امروز این تعاونی موفق به اخذ پایانکار مجتمع آفتاب 1و2و3 گردید  و ان شا ا... تا روز های آینده پایانکار مجتمع آفتاب 4و5 هم با رفع مشکلات آن اخذ خواهد شد. با توجه به اینکه پس از پایانکار مرحله نقشه برداری از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان و بدنبال آن اخذ سند را در پیش رو خواهیم داشت ، لازم است کلیه مالکین به تعهدات مالی خود عمل نمایند.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها