مالکین مجتمع های آفتاب 5و4

قابل توجه مالکین آفتاب 4و5

با توجه به روند پیش روی جهت اخذ سند واحد های این مجتمع که فقط در گرو همکاری شما مالکین می باشد و چنانچه این امر توسط شما محقق نگردد مسلما طی روند گرفتن سند به تعویق افتاده و در پی آن هزینه ها با گذشت زمان افزایش خواهد داشت .خوشبختانه با تدابیر و مذاکرات مدیر عامل این شرکت و قراردادن یک نیروی متخصص و تقبل هزینه های آن صرفا جهت پیگیری روند گرفتن سند توانسته با گرفتن تخفیفات فوق العاده و  فرای انتظار بزرگترین گام را در این زمینه برداشته و مبلغ درخواستی سازمان نظام مهندسی که بالغ بر ده میلیارد ریال بوده را به مبلغ یک میلیارد ریال  برساند.این حرکت نه از بابت انتظاراتی به جز همکاری شما مالکین در جهت پرداخت بدهی های پیشین خود میباشد.لذا جهت تسریع دربه سرانجام رسانیدن این امر مهم خواهشمندیم هر چه سریعتر در صورت ندانستن مبلغ بدهی خود جهت پرداخت آن به این شرکت مراجعه نمایید.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها